Reparatie

Het is raadzaam, gelet op de garantie op uw schoenen, reparaties door ons te laten verrichten. Laat hakken en/of zolen van uw schoenen tijdig vervangen. Te lang doorlopen op versleten schoenen kan klachten, onnodig dure reparaties en wellicht onherstelbare schade aan uw schoenen veroorzaken. Slijtage door normaal gebruik of slijtage als gevolg van onzorgvuldig gebruik vallen niet onder de garantie en zijn dus voor eigen rekening