3

SEMH

certificaatWij zijn een erkend leverancier volgens de erkenningsregeling van de SEMH (stichting erkenningsregeling voor leveranciers van medische hulpmiddelen), die in onze branche van kracht is.

Deze erkenning maakt het mogelijk om de betere leverancier van medische hulpmiddelen te herkennen. De door de SEMH erkende leverancier levert hoogwaardige kwaliteit en is een professional die door opleiding en ervaring precies weet hoe te handelen.
Dit houdt in dat kwaliteit en service in ons hele bedrijf centraal staan. Zo wordt er jaarlijks gekeken of wij;

  • Beschikken over deskundig personeel
  • Goede voorlichting geven en diagnose stellen
  • Oog hebben voor uw privacy
  • Gestelde levertijden waarmaken
  • Ons product controleren voor afleveren
  • Garantie verlenen op onze producten
  • Nazorg uitoefenen
  • Metingen doen onder onze klanten over hun tevredenheid over onze producten
  • Een klachtenprocedure hebben

Mocht u onverhoopt een klacht hebben en komt u er met ons niet uit kunt u zich richten tot de geschillencommissie van onze branchevereniging NVOS Orthobanda.

Lees meer hierover op https://www.nvos-orthobanda.nl/klachtenregeling

2